A A
home | HVdB | contact | intranet

Wat is zorggroep de Bevelanden?


Zorggroep de Bevelanden: Uw zorg, onze zorg!


De zorggroep de Bevelanden organiseert voor u deze chronische zorg voor:

Alle zorgaanbieders van Zorggroep de Bevelanden houden zich aan de regels waaraan goede zorg volgens de zorgstandaard moet voldoen. Zij hebben met elkaar afgesproken wie welke hulp biedt, hoe ze naar elkaar kunnen verwijzen, op welke manier de zorg wordt getoetst en aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten; alles in dienst van nog beter afgestemde zorg voor uw behandeling.